Ученици

Първолаците ще се разпределят от електронна система

Бъдещите първокласници ще бъдат разпределяни в училищата в големите градове чрез електронна система. За целта общините трябва да приемат наредба за централизиран прием, която е предвидена и в държавния образователен стандарт за организацията на училищните дейности. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов. „В момента се водят разговори с големите общини София и Варна.

От община Пловдив също изразиха готовност и желание да въведат такава електронна система, каквото съществува за прием в детските градини. Такава система съществува в Бургас и приемът в града минава съвсем гладко. Централизираният прием може да се въведе най-рано догодина, т.е. имаме девет месеца да го подготвим“, добави заместник-министърът.

В новата система основно изискване ще бъде местоживеенето на детето. Стаматов уточни, че районите около училищата трябва да бъдат картографирани, за да няма застъпване на адреси и да не се получават недоразумения. В същото време училищата трябва да удовлетворяват исканията на родителите за изучаване на даден общообразователен предмет, добави той. 

Източник: МОН