Училища

Първокласниците ще се записват само в едно училище

Въпросът за приема на учениците в първи клас винаги е бил важен, особено за родителите, които с пълно основание искат най-доброто за своите деца. Влизането в точно определено училище обаче не винаги е свързано с желанията им. Всяка година се определят основни критерии и правила за прием, които са съчетание от установени норми на ниво министерство (най-вече в определянето на срокове и дати) и такива от конкретното школо.

Тази година министър Сергей Игнатов определи периода от 30 май до 15 юни (13 работни дни) за времето, което родителите ще имат на разположение да подадат документи в избраните от тях училища. Ограничение за броя на учебните заведения няма да има, коментира началникът на просветния инспекторат в столицата Ваня Кастрева, цитирана от „Труд“.

16 април пък е датата, до която всяко едно училище ще трябва да обяви критериите си за влизане в първи клас. Изключено е сред тях да е датата на подаването на документите, както въпроси към родителите, свързани с работата им. Важен критерий обаче е адресът на местоработата и домашният адрес. Предимството е за тези, които са близо до сградата на училището. Любопитна подробност е, че променени след 1 януари 2011 г. адреси няма да се взимат под внимание, като причина за това са зачестилите фиктивни смени на адреси, за да се влезе в избрано училище.

Приетите деца ще се записват само в едно училище. Досега честа практика е бройките да се запълват от ученици, приети на две или повече места с цел „запазване на мястото“. Записването става с оригиналното удостоверение, че са завършили предучилищно обучение. Така на практика второ записване няма да може да става.

Интересен критерий в накои от училищата може да предизвика сериозно недоволство сред голяма част от родителите. Това е поставеният обикновено сред последните по важност „Дете на учител или служител в същото училище“.

Откровено дискриминационната мярка поставя под съмнение конституционното право на всяко дете да има свободен достъп до образование в училището, което предоставя най-добра възможност за неговото развитие, пише в днешния си брой „Монитор“.

Като най-важен критерий се очертава „близост до училището“, следва „братче или сестриче в същото училище“ и „завършена подготвителна група“.

Пропуснат ли се установените срокове за подаване на молби или в това време се промени населеното място, документите ще се приемат в училища, където са останали свободни места. Разширение на паралелките става само с разрешение на просветния министър. Стандартът за един клас е от 18 до 22 деца.

Проблемът пред приема на деца в първи клас следва да стане по-сериозен след година-две, когато първите „засегнати“ от драмата с недостига на места в детските градини специално в София, трябва да влязат в училище.