Ученици

Първи средношколски фестивал “Дъга над Дунав“

Община Видин, Областен информационен център – Видин, РИО-Видин и Професионална гимназия „Проф. Д-Р Асен Златаров“ – Видин” ви канят да вземете участие в Първия средношколски фестивал „Дъга над Дунав“, 28-30 май, гр. Видин 2015 г.

ЦЕЛ: Популяризиране на културно-историческото наследство на европейските народи чрез реални и виртуални туристически пътувания.

ТЕМА: РЕКА ДУНАВ – ПАМЕТ ЕВРОПЕЙСКА!

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ: Допускат се до участие средношколци, които творят в клубове и школи към средни училища, Младежки информационно-консултантски центрове (МИКЦ), Центрове за работа с деца, Читалища, НПО, културни центрове и др.

Възраст на участниците: 14 + (ученици от 8-ми до 12-ти клас).
Творческите екипи се представят и СЪСТЕЗАВАТ в следните тематични категории:

А. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО – театрална постановка, индивидуално или групово изпълнение на художествено слово (проза и поезия), съвременен вариант на европейска приказка, драматизиран откъс от произведение, пътепис, представяне на автентични или стилизирани местни традиции и обичаи.

Б. ДИГИТАЛНО ИЗКУСТВО – представящо населени места, обекти и традиции по поречието на река Дунав чрез фотография и мултимедия.

Краен срок: 15 април 2015 г.

Още информация