Ученици

Първи сме в неравенството в познанието на децата от различните групи

Докато в областта на разбирането и анализирането сме предпоследни, то в сме лидери в друго – неравенството в познанията между децата от различните групи, пише „Преса“.

Според Световната банка учениците с майчин език български имат знания като за между 1 и 3 учебни години повече в сравнение с връстниците си, които говорят у дома ромски или турски език.

Освен това обучението в селските райони е с много по-лошо качество в сравнение с това в градовете. От банката са подготвили и списък с 6 препоръки за подобряване на нивото на родните ученици. Една от тях е младежите да не се разделят още след седми клас на елитни и по-малко елитни класове, а това да се случва на по-късен етап – например след десети клас.

Сред препоръките е и осигуряването на по-продължително предучилищно образование за децата в неравностойно положение.