Ученици

Първи регионален конкурс “Най-хубава мартеничка“

Конкурсът „Най-хубава мартеничка“ се организира от Младежката Червенокръстка организация към областния съвет на БЧК – Плевен, за изработка на най-малка, най-голяма, най-оригинална мартеница.

Първомартенската обредност заема важно място в годишния зимен цикъл, с нея се отбелязва прехода от зимата към пролетта.

Преплитането на белия и червения цвят е стар народен обичай носещ вяра в утрешния ден и станал символ на здраве, благополучие и успех. С тази типично българска традиция ще дадем своя принос в общата европейска култура.

БЧК град Плевен и клуб приятели на БМЧК СОУ „Иван Вазов“ град Плевен Ви предлагат да участвате в конкурса „Най-хубава мартеничка“, който се провежда за първа година.

В конкурса могат да участват деца в следните раздели:

най-малка мартеница,
най-голяма мартеница,
най-оригинална мартеница

във възрастови групи:

I група – 4 – 6 години
II група – 7 – 10 години
III група – 11 – 15 години

Всяка мартеница трябва да е придружена със следната информация:

Трите имена на автора
Възраст
Училище
Адрес и телефон

В конкурса можете да участвате и с мартеница изработена с помощта на цялото Ви семейство, като трябва да напишете името и възрастта на другите участници.

Мартениците ще бъдат дарени на дома за възрастни хора с. Бохот.

Вашите модели изпратете до 24.02.2012 година на следния адрес:

ПЛЕВЕН – 5800
СОУ „ИВАН ВАЗОВ“
УЛ. „ИВ. ВАЗОВ“ 46