Ученици

Първи международен ученически интернет конкурс на тема “Природните науки в помощ на екологията“

Регламент на първия международен ученически интернет конкурс на тема „Природните науки в помощ на екологията“.

Право на участие имат всички ученици от всяка една държава, които проявяват задълбочен интерес към учебните предмети от културно-образователната област „Природни науки и екология“ (човекът и природата, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование).

1) Първа възрастова група VІ – VІІІ клас
2. Втора възрастова група ІХ – ХІІ клас

Няма ограничение в броя на проектите, с които може да кандидатства едно училище от дадена Европейска страна или от страни извън Европейския съюз.

Състезанието се провежда в две категории:

1. Теоретичен проект – да се опише възможен проект, който с помощта на една или няколко от природните науки да спомогне за решаването на конкретен екологичен проблем (проблем с отпадъците, с пестенето на енергия, намаляване на въглеродните емисии изхвърляни в атмосферата и др..) – важен за конкретната общност, регион или държава.
2. Проект свързан с информираността на обществото по отношение на различни екологични проблеми. На конкурса се представят информационни продукти, създадени от екипи от ученици. Неговата цел е да убеди родители, приятели, учители или жители на населеното място в необходимостта от конкретни дейности и меркисвързани с опазването на околната среда и здравето на хората, и дава препоръки, какви практически дейности могат да бъдат осъществени в училище, в дома, във конкретния район или държава /устойчива мобилност/. Конкурсната работа може да бъде под формата на брошура, вестник, плакат, видео, мултимедия или PowerPoint презентация.

Всеки проект се разработва индивидуално или екипно и може да има научен ръководител – учител, преподавател във висше училище и др.

Още информация за конкурса прочетете ТУК

Проектите се изпращат до 29.02.2012 г. на адрес: krasivaevropa@abv.bg
Информация за проекта и събитията по него можете да намерите нa: beautiful.europe.free.bg