Институции

Първи европейски Ден за защита на децата от сексуална експлоатация онлайн

На 18 ноември за първи път се отбеляза общоевропейски Ден за защита на децата от сексуална експлоатация и сексуална злоупотреба под мотото „Без сиви зони в интернет“.

Коалиция от 30 организации от различни страни, сред които и Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ като координатор на българския Център за безопасен интернет, подписаха обща декларация. В нея те настояват да се вземат мерки срещу сексуалната експлоатация на деца, която не попада в правната дефиниция за детска порнография и която представлява „сива зона“ от законова гледна точка.

Това са изображения и видеоматериали с деца, които ги показват в еротични или провокативни пози, но по същество представляват експлоатация със сексуална цел. Сексуализираното представяне на деца в интернет нарушава тяхното достойнство, правото им на защита на личните данни и създава риск за тяхната сигурност.

Подобни изображения циркулират свободно в интернет и на тях е много по-лесно да се попадне, отколкото на детската порнография, която е криминализирана в целия свят. Тези „сиви“ материали допринасят и за ранната сексуализация на децата и за разпространяването на детската проституция.

Инициативата е на Центъра за защита на децата в Германия.

Източник: safenet.bg