Училища

Първите резултати от проверката: В IV помощно училище има допуснати нарушения

„Първите резултати от проверката на Министерството на образованието и науката в IV помощното училище във връзка със случая с Ана-Мария, сочат, че са допуснати нарушения и предстои да се вземат решения за последващи действия“, заяви заместник-министър Ваня Кастрева пред 33-мата родители, които се бяха събрали на протест пред сградата на МОН в София и бяха поканени на среща в присъствието и на медии.

Проверката е установила нарушения в организацията на учебно-възпитателния процес на 19.09.2014 г. В следобедните часове учениците са били оставени под грижите на непедагогически персонал. Също така е било допуснато детето да бъде с ученици в друга класна стая.

В училището не е въведен механизмът за противодействие на училищния тормоз.

При оплакването от страна на майката за липсваща дреха на дъщеря й, персоналът не е идентифицирал проблема, поставен от родителите, като ситуация за дете в риск и не е задействал Координационния механизъм за действие при деца в риск.