Ученици

Първите договори за работа с маргинализирани групи са подписани

По 34 договора ще се роботи с одобрени за финансиране кандидати по две процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“.

Проектите ще се изпълняват до 2018 г. и се очаква общо 27 хил. деца, ученици и младежи от етнически малцинства и от семейства на бежанци да бъдат успешно интегрирани в образователната система.

До края на август ще бъдат подписани всички договори с одобрени за финансиране общини, училища, детски градини и неправителствени организации, които са изпълнили условията преди договарянето.

Източник: МОН