Институции

Първа регионална конференция за неформални методи на обучение като средство за превенция

В началото на юни Фондация ПИК организира първата по рода си регионална конференция за неформални методи на обучение като средство за превенция, която събра в София представители на водещи неправителствени организации от Балканския регион, за да споделят знанията и опита си в неформалните интерактивни методи на учене – многообещаващ нов метод в сферата на превенцията.

В конференцията се включиха професионалисти от Албания, България, Босна и Херцеговина, Македония, Сърбия и Хърватия, представляващи местни и международни организации като „Спасете децата“ и Фондация ОУК. Конференцията е част от заключителните инициативи по проекта „Превенция на реално и виртуално насилие чрез интерактивно обучение в училище“, съфинансиран от Фондация ОУК и Програма „Безопасен Интернет“ на ЕК и реализиран от Фондация ПИК и Асоциация Родители.

Кординаторът на проекта Георги Апостолов и програмният координатор на ОАК за Източна Европа Пресияна Манолова поздравиха присъстващите и представиха целта на конференцията. Г-жа Манолова подчерта нуждата от повече съвместни дейности между неправителствените организации в региона, което ще повиши капацитета им и ще гарантира, че посланията им ще достигнат до повече хора.

Оливера Ранджич от сръбската организация „Фонд Б92“ представи опита на организацията в използване на филмовото изкуство за насърчаване на разбирането на човешките права сред децата като част от инициатива, наречена „Свободна зона Белград“. Филмът като медия е много близо до младите хора, затова те откликават на инициативата с ентусиазъм, както при разработването на авторски сценарии, така и в часовете, когато учителите използват документални филми като помагало за обсъждането на сложни социални проблеми. Другият участник от Сърбия Маша Аврамович сподели опита в създаването и поддържането на детски клуб в Белград, който успява да реализира редица дейности по идеи на самите деца. Както г-жа Аврамович заяви, участието на децата е предпоставка за развитието на култура, в която правата на децата са защитени, което е и мисията на нейната организация C31.

Амелия Ефендич и Енеид Хасанович представиха инициативите на Международния форум за солидарност Emmaus – най-голямата неправителствена организация в Босна и Херцеговина. Те споделиха добри практики в използването на интерактивни методи с деца, както и трудностите при организиране на национални кампании в условията на сложната политическа система в страната. От Албания Арбереши Мушани запозна участниците с дейността на „Спасете децата” в областта на неформалното образование и особено тези, насочени към подобряване на положението на малцинствата от ромски произход и включването им в образователната система. Магдалена Аспарухова от българския Център за приобщаващо образование представи проект, реализиран съвместно с Фондация ПИК, който има за цел да запознае учениците с методите за провеждане на обучения сред връстници. Този подход е особено ценен в областта на Интернет и използването на мобилни технологии, защото младите хора възпроемат тази област като „своя“ и се чувстват некомфортно да я обкъждат с възрастните.

Георги Апостолов от фондация ПИК и Александър Куманов от Асоциация Родители представиха методиката „Превенция на реално и виртуално насилие чрез интерактивно обучение в училище“. Тя е базирана на две ръководства с повече от 40 интерактивни уроци, които се използват в клас, за да се повиши сред учениците разбирането на различните форми на насилие, както и да се развият техните социални и емоционални умения. Методиката се приага в над 100 учи.ища в 5 г,ада в ст,аната от обучени над 150 учители пи едагогически съветници и обучители доброволци Ралица Василева от Асоциация Родители демонстрира един от уроците в методологията.

По време на заключителната сесия участниците обсъдиха възможността за прилагане на методиката в други държави от региона. Бяха обсъдени и предизвикателствата при адаптирането на материалите към народопсихологията на различните националности, които населяват Балканите. По време на конференцията бяха идентифицирани много общи проблеми, както и много възможности за бъдещо сътрудничество.

Източник: safenet.bg