Мнения

Пълен отбой за военното обучение

Въпросът с въвеждането на военното обучение в училищата претърпя интересно „развитие“ само в рамките на седмица. От задължително за последните две години от средното образование и във ВУЗ-овете, то се превърна в пожелателно, а окончеталното засега решение е, че ще е по желание и то само за висшите училища.

Това сподели военният министър Аню Ангелов, цитиран от „Телеграф“.

Промените бяха заложени в проект на закон за резерва на въоръжените сили, изготвен от военното министерство.

В горните класове ще се преподава за отбраната на страната, структурата на въоръжените сили и ще се посещават военни поделения, каза Ангелов. В университетите ще има курсове, чрез които студентите ще могат да получат начална и специална военна подготовка и да получат първото си военно звание.

Те ще се избират по желание.

Още по темата