Пуснаха проект за Закон за младежта за обществено обсъждане

Пуснаха проект за Закон за младежта за обществено обсъждане

МОМН пусна за обществено обсъждане проект за Закон за младежта. Текстът може да се намери на страницата на ведомството в Интернет.

В него има няколко съществени промени. Особено любопитна е тази, че “младеж” вече е човек на възраст от 15 до 29 години, а не както беше досега – до 35. Трите десетилетия и половина бяха граница след която въпросното лице вече не можеше да участва в младежки формирования, а в спортните среди дори е считан за ветеран.

За национално представителни сдружения на младите хора ще се броят онези, в които има минимум 900 членове и дейността им се разпростира поне в 30 на сто от общините. Само те ще имат право да кандидатстват за парите за младежки дейности, които се разпределят по национални и европейски програми, се чете още в проектозакона.

Със закона се цели преодоляването на основните предизвикателства пред управлението на младежката политика в страната, свързани с необходимостта от по-тясно сътрудничество между различните секторни държавни органи в планирането, изпълнението и оценката на политиките за младежта на централно и областно ниво, както и на по-активното включване на общините в планирането и реализирането на политиките за младите хора, се чете в съобщението от пресцентъра на МОМН.

Проектозаконът за младежта е разработен  в съответствие с основните принципи, цели и задачи на Националната стратегия за младежта (2010-2020) и в изпълнение на Програмата на правителството на европейското развитие, която определя политиката за младите хора като значим фактор за развитието на България и човешкия капитал.

Документът пък е изработен след задълбочени анализи и проучвания на нормативната база, както и на добрите практики в Европа и света. Новите глави, точки и алинеи са съобразени със стандартите в областта на младежта, приети от Европейския съюз, Съвета на Европа и ООН.

Виж проекта

Коментари във Facebook