Мнения

Пуснаха проект за Закон за младежта за обществено обсъждане

МОМН пусна за обществено обсъждане проект за Закон за младежта. Текстът може да се намери на страницата на ведомството в Интернет.

В него има няколко съществени промени. Особено любопитна е тази, че „младеж“ вече е човек на възраст от 15 до 29 години, а не както беше досега – до 35. Трите десетилетия и половина бяха граница след която въпросното лице вече не можеше да участва в младежки формирования, а в спортните среди дори е считан за ветеран.

За национално представителни сдружения на младите хора ще се броят онези, в които има минимум 900 членове и дейността им се разпростира поне в 30 на сто от общините. Само те ще имат право да кандидатстват за парите за младежки дейности, които се разпределят по национални и европейски програми, се чете още в проектозакона.

Със закона се цели преодоляването на основните предизвикателства пред управлението на младежката политика в страната, свързани с необходимостта от по-тясно сътрудничество между различните секторни държавни органи в планирането, изпълнението и оценката на политиките за младежта на централно и областно ниво, както и на по-активното включване на общините в планирането и реализирането на политиките за младите хора, се чете в съобщението от пресцентъра на МОМН.

Проектозаконът за младежта е разработен  в съответствие с основните принципи, цели и задачи на Националната стратегия за младежта (2010-2020) и в изпълнение на Програмата на правителството на европейското развитие, която определя политиката за младите хора като значим фактор за развитието на България и човешкия капитал.

Документът пък е изработен след задълбочени анализи и проучвания на нормативната база, както и на добрите практики в Европа и света. Новите глави, точки и алинеи са съобразени със стандартите в областта на младежта, приети от Европейския съюз, Съвета на Европа и ООН.

Виж проекта