Пускат ДОС за обществено обсъждане до броени дни

Пускат ДОС за обществено обсъждане до броени дни

Държавните образователни стандарти (ДОС), по които ще се пишат новите учебници, ще бъдат готови до края на седмицата и ще бъдат изпратени на социалните партньори. След това те ще бъдат пуснати за обществено обсъждане.

Това съобщи вчера Камелия Колева, началник отдел в МОН по време на конференцията Учебникът в контекста на обществените очаквания и потребности, организирана от издателска група Анубис-Булвест и партньори в хотел “Хилтън” в София вчера.

Държавни образователни изисквания вече ще съществуват и за електронните учебници, които също ще бъдат одобрявани от министерството. Новост в закона е, че освен по задължителните предмети, вече ще има учебници и по майчин език, религия и хореография.

Мария Донкова от фондация “Пайдея” призова за определяне на разумни критерии от страна на МОН за пригодността и приложимостта на новите учебници в практиката. Те ще бъдат проверявани в т.нар. втори етап на оценяване на учебниците, който ще се провежда от учителите в училище. Според нея апробирането може да стане и чрез възможностите, които новите технологии дават.

Поради кратките срокове не можем да очакваме съвършени учебници за следващата учебна година, но това не е фатално. Те могат да бъдат апробирани и коригирани в процеса на работата с тях, смята Донкова. Тя призова за акцентиране върху гражданското образование в учебниците. То може да ги направи по-атрактивни за учениците, а неговото съдържание вече е подробно разработено в ключовите компетенции за всеки клас.

Коментари във Facebook