Мнения

Психолозите в училищата трябва да са психолози, а не педагози

В много случаи на позицията „педагогически съветник“ се назначават педагози. Когато обаче на позицията е назначен психолог, той съвместява и двете длъжности – тази на училищен психолог и педагогически съветник. Това заяви пред БНР Ирена Найденова, която работи като педагогически съветник в столично училище от 12 години.

Според Найденова в много случаи директорите на учебните заведения смятат, че няма нужда да се назначава втори човек, когато на тази длъжност има и психолог, който да върши и нормативно това, което се изисква от него.

Найденова беше категорична, че е парадоксално наредбите да изискват психологически опит, но да допускат назначаването на хора с педагогическо образование. Според нея в училището трябва да има експерти и на двете длъжности.

„Навсякъде в новата наредба за приобщаващо образование пише, че работата се върши от съветника или психолога, само че това са абсолютно различни длъжности“, обясни още Найденова. По думите ѝ като съветник тя се занимава с училищните политики, а не с психологическата подкрепа на децата. „Работя предимно с класовете като цяло, с учителките като цяло. Ролята на психолога е конкретно да работи с единицата „дете“. Просто така е въведено нормативно.“

Стана ясно още, че от 4 362 образователни институции – училища и детски градини – у нас са назначени 988 психолози. Най-голям е недостигът на психолози в областите Видин, Враца, Добрич, Кюстендил, Перник, Разград и Силистра.

Според държавния експерт от дирекция „Приобщаващо образование“ в просветното министерство Татяна Предова назначаването на училищни психолози в заведенията е наложително. По думите ѝ няма как едно академично познание да достигне до едно дете, ако в момента то има някакви други потребности или емоции, които не са получили отговор.

„Присъствието на психолозите е заложено в Закона за училищно и предучилищно образование, но освен това то е важно и с оглед на изпълнението на политиките за приобщаващото образование, както и за превенция на агресията и насилието“, каза още експертът и допълни, че МОН ще поощрява назначаването на училищни психолози в училищата с над 400 деца. Тези училища у нас са 62 на брой. Средствата, предвидени за това поощряване, възлизат в размер на 7 млн. лв. и ще се отпуснат от 1 януари.

Източник: news.bg