Ученици

Психолог: Децата имат нужда от адаптация след дълга почивка от училище

Случаите на агресия и насилие в училище рязко се увеличават след празници и ваканции, като причината за това е излизането от ритъм и липсата на синхронизация в първите дни, твърди пред Дарик психологът и педагогически съветник Надя Карайчева.

Според нея децата имат нужда от период на адаптация, за „възстановят ролята на ученика в себе си“.

Първопричината за насилието в училище по принцип трябва да се търси в семейството. То влияе със стреса или по икономически причини. Много деца виждат и модерност в силовото поведение и това, което е подчинено на притежанието на материални неща.

Разговорите са нещото, което ще помогне в такива случаи. С децата трябва да се говори постоянно, при това на теми, които не са заключени само в рамките на учебната дейност.

Карайчева смята, че толерантност е необходима както за децата претърпели насилие, така и към тези проявили насилие.

„Детето агресор не е враг“, обобщава специалистът.