Мнения

Процедури за одобрение на нови учебници по новия учебен план

Провеждат се процедури за одобрение на нови учебници по новия учебен план и учебни програми, като в съответствие с поетапното им влизане в сила понастоящем се провеждат процедури за одобрение на учебници за I и V клас.

Преди началото на учебната година приоритетно бяха одобрени учебници по история и цивилизации за V клас в съответствие с новата учебна програма по този учебен предмет, която е напълно различна от досегашната програма.

Новият учебен план, съгласно закона, влиза в сила за учениците, които през учебната 2016/2017 г. постъпват в I и V клас.

През следващата година ще бъдат открити процедури за нови учебници за II, VI и VIII клас.

Източник: МОН