Процедури за одобрение на нови учебници по новия учебен план

Процедури за одобрение на нови учебници по новия учебен план

Провеждат се процедури за одобрение на нови учебници по новия учебен план и учебни програми, като в съответствие с поетапното им влизане в сила понастоящем се провеждат процедури за одобрение на учебници за I и V клас.

Преди началото на учебната година приоритетно бяха одобрени учебници по история и цивилизации за V клас в съответствие с новата учебна програма по този учебен предмет, която е напълно различна от досегашната програма.

Новият учебен план, съгласно закона, влиза в сила за учениците, които през учебната 2016/2017 г. постъпват в I и V клас.

През следващата година ще бъдат открити процедури за нови учебници за II, VI и VIII клас.

Източник: МОН

Коментари във Facebook