Институции

Проф. Цоков: Ще се стремим към нов начин на структуриране на учебните програми

В интервю за Economic.bg министърът на образованието и науката казва: „

В следващите седмици очакваме експерти по отделните предмети да изкажат своето мнение за възможностите за допълнително облекчаване на вече отворените учебни програми, за да може след един месец, когато видим всички препоръки, постъпили по време на общественото обсъждане, да направим пълноценна редакция. Промените ще са свързани със сегашните учебници, така че да не се наложи излишно печатане.

По отношение на учебното съдържание, в дългосрочен план ще се стремим към нов начин на структуриране на учебните програми. Преди около месец излезе един много важен доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) по отношение на Стратегия за умения на България. В този анализ, на база на образователната ни система, експертите от ОИСР правят някои предложения за нейното усъвършенстване и трансформиране. Една от най-важните препоръки е различното структуриране на учебните програми – да станат по-рамкови, по-интегрални и компетентностно ориентирани, а не толкова насочени само към овладяване на знания.“

В интервюто той посочва и, че започва работа по Наредбата за качеството на образованието, „защото на практика тя не действа от близо шест години и всъщност ние нямаме нито определение, нито индикатори за това какво всъщност е качествено образование“. Цоков допълва: „Единият проблем е, може би, че ние не мерим достатъчно добре това, което те знаят и умеят.  Младото поколение има различни интереси от нашите и това до голяма степен води до сериозни проблеми в образователните системи, не само в България. Един от начините да подобрим мотивацията на учениците е да направим образованието по-интересно и по-близко до тях, което ще стане само чрез преструктуриране на учебното съдържание, чрез по-смела дигитализация и игровизация“.

Според министъра в образованието да се използват технологиите, развитието на социалната и емоционалната интелигентност на децата и учениците. По този начин ученикът знае, че трябва да бъде съпричастен към другите – да е човек, който може да доброволчества, да подкрепя и да има гражданско съзнание за това какво иска и какво може да направи за себе си и общността, в която живее.

Пълет текст на интервюто и на това на зам. – министър Лазарова за БТВ.