Институции

Проф. Цоков: Промените в учебните прогрaми ще доведат до намаляване на фактологическата сложност

Ограничаването с един учебник по предмет не би бил добър подход, но трябва да се балансира по отношение на одобряваните учебници, заяви министърът на образованието проф. Галин Цоков в ефира на БНТ. По думите му учителите трябва да имат по-голяма автономност да изберат съответния учебник.

Образователният министър очаква, че в даден момент учебниците дори може да се окажат незадължителни заради развитието на дигиталните платформи в образованието. Учебните програми са отворени за обществено обсъждане.

„Това е един труд на екипи в продължение на 2 години. Един от нашите принципи е приемственост в политиките и това, което се е случило преди. Ние отворихме учебните програми за обсъждане на базата на мнението на експертите от 2022 г. Там са предвидени облекчения от гледна точка на отпадане на теми и фактологичен материал“, заяви Цоков.

Според министъра амбицията е промените в учебните прогрaми да доведат до намаляване на фактологическата сложност. Цоков каза още, че когато се въведат индикатори за качество на всеки учител и училище, ще може да се определи приноса за личностното развитие на всеки ученик. Това е свързано с промени в училищното и предучилищното образование, за да бъде приета наредбата. Възможно е бюджетът на училището да бъде обвързан с качеството на образованието.