Институции Учители

Проф. Цоков: За мен е много важно да чуя обратната връзка

Практически ориентирани обучения, по-широко застъпване на проектно-базираното преподаване, повече централизирана информация за департаментите по педагогика. Това бяха част от поставените проблеми от преподаватели от предучилищното, училищното и висшето образование от цялата страна по време на кръгла маса за проблемите, които срещат в своята работа. Министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков дискутира с тях поставените въпроси и плановете за решаването им.

“Проблемите в образованието са много и за решаването на голяма част от тях вече сме закъснели. Затова, заедно с представяне на приоритетите на екипа на МОН, за мен е много важно да чуя обратната връзка от цялата страна и всички организации”, подчерта проф. Цоков. По думите му се работи по подготовка на промени на законите в системата и сега е момента да се инициират предложения, за да се намерят най-добрите предложения. “Трябва да се научим да не търсим винаги централизирани решения, а индивидуален подход за всяка област и за всеки казус”, каза още проф. Цоков.

Кръглата маса се проведе в Бургас и беше организирана от Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към Университета „Проф. д-р Асен Златаров“.

Източник: МОН