Мнения

Проф. Тодор Танев: Образованието произвежда бъдещето!

„Образованието е стратегически обект от първа величина, тъй като произвежда бъдещето и националната идентичност“, заяви днес министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев при откриването на първото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020 г. (ОП НОИР).

Той подчерта отговорността за изпълнението на оперативната програма по начин, който да гарантира осъществяването на най-важните реформи и решаването на натрупаните проблеми в системата на образованието.

Като председател на Комитета за наблюдение министър Танев увери членовете на състава, че Министерството на образованието и науката ще гарантира по най-прозрачен начин изпълнението на ОП НОИР.

„През тази сложна 2015 година, която предстои, от вас зависи дали ще има разкъсване на облачността и слънце и да няма земетресения. Наистина много голяма отговорност тежи върху всички нас“, изрази убеденост проф. Танев.