Мнения

Проф. Танев: Сигурността отдавна не се изчерпва с отбраната

„Отдавна сигурността не се изчерпва с отбраната. По границите на държавите все по-рядко има армии“, каза министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев при откриването на  Информационен ден за програмата „Наука за мир и сигурност“ (Science for Peace and Security – SPS) на НАТО.

Той добави, че сигурност все по-често е въпрос на други социални явления, едно от които например е интернет. В качеството ми на министър, на образователен деец възприемам НАТО като световен образователен център и университет.

Министърът говори за предисторията, за подготовката на информационния ден и разказа за негови срещи в Щаба на НАТО в Брюксел, където идеята му за приобщаване на повече български учени към програмата на НАТО е подкрепена.

„В резултат на срещите ми в Щаба на НАТО Министерството на образованието и науката инициира създаването на междуведомствена работна група с Министерството на отбраната за взаимодействие по програмите на НАТО. Такъв вид междуведомствена група никога преди това не е съществувала. Неин председател е заместник-министър Костадин Костадинов. Благодаря Ви проф. Костадинов, за цялата организация и за всичко което направихте, за да стане това събитие възможно“, каза министърът.

Той изрази убеденост, че всички научни институти и университети имат възможности да се включат в програмата SPS, защото в днешно време сигурността покрива всички социални области. На работната група е възложено да изработи механизъм за взаимодействие и сътрудничество с Алианса на всички заинтересовани ведомства, научни организации и неправителствени организации, като мярка в дългосрочен план за ефективно българско участие.

Проф. Танев поздрави гостуващите лектори и всички, които се интересуват от научните и образователните програми на Алианса НАТО и пожела успех на презентациите.

Посланик Сорин Дукару, помощник-генерален секретар на НАТО за нововъзникващи предизвикателства пред сигурността, също поздрави участниците във форума и говори за параметрите на програмата „Наука за мир и сигурност“. Сред фокусите на SPS посланик Дукару  посочи енергийна сигурност, кибер защита и др. с цел увеличаване на сигурността чрез намирането на съответните ефективни решения. Той даде примери с вече осъществени по програмата SPS проекти.

В заключение г-н Дукару покани присъстващите да използват активно света на науката чрез различни научни аспекти по програмата SPS на Алианса.

По темата на информационния ден говориха още д-р Дениз Бетен, старши съветник за SPS и Партньорство за сътрудничество в Щаба на НАТО, д-р Петьо Петев от дирекция „Регионална сигурност“ в Министерството на външните работи, Жан Мюйлер, член на Независима група за научна оценка SPS и директор на Фон Карман институт за динамика на флуидите към НАТО, г-н Дарко Петрушич, заместник-министър на науката на Черна гора, г-жа Снежана Омич, независим съветник в Министерството на образованието, науката и технологичното развитие на Сърбия, полковник Орлин Николов от Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия, проф. д-р Любов Йотова от Химико-технологичния и металургичен университет – София, полковник Петър Петров от Министерството на отбраната.

Модератори на информационния ден, който се проведе в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, бяха заместник-министърът на образованието и науката проф. Костадин Костадинов и д-р Еюп Турмуш, съветник по SPS в Щаба на НАТО в Брюксел.

На събитието присъстваха г-жа Мюйессер Солак, началник на политическия кабинета на министъра на образованието и науката, г-жа  Весела Стоева, първи секретар в постоянната делегация на РБългария към НАТО в Брюксел, представители на ръководството на Военна академия „Георги С. Раковски“, представители на академичните ръководства на висши училища, на институти от БАН, от неправителствени организации.

Информационният ден се проведе при съвместна организация между Министерството на образованието и науката и Министерството на външните работи и с любезното домакинство на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.