Мнения

Проф. Танев се среща с министри на образованието на страните членки на ЕС

Министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев и заместник-министър Ваня Кастрева ще вземат участие в неформална среща на министрите на образованието на държавите-членки на ЕС, която ще се проведе на 17 март 2015 г. в Париж, Франция.

На срещата ще бъдат обсъдени възможностите за засилване въздействието на образователния сектор в Европа за преодоляване на нетолерантността, радикализацията и расизма, както и приносът на училищното и висшето образование за засилване разпространението на общочовешките ценности, формиращи основата на свободното и толерантно общество.

В резултат на дискусиите се очаква министрите и Европейската комисия да приемат съвместна декларация на тема „Насърчаване на гражданството и общите ценности свобода, толерантност и недискриминация чрез образование”.

Чрез своите представители България ще подкрепи проекта на декларация и ще участва в дебатите съобразно хода на дискусията и одобрената позиция на страната за участие в заседанието.