Училища

Проф. Танев: Пенсионери от чужбина могат да учат и да се лекуват у нас

„В класическия университет студентите учат за бакалаври или магистри по една специалност. В университетите „Трета възраст“ няма специалност, а изборно обучение -например теология, философия, правни дисциплини (наследствено право), психология и т. н.“, обясни в интервю за в-к „Трета възраст“ министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев.

„Включваме и квалификация или преквалификация на хора, които искат след пенсионна възраст да са обществено полезни. Съществуващите редовни университети – у нас и по света, не могат да предложат това, защото не им позволяват структурата и начинът на финансиране“.

„В България има голям преподавателски потенциал за всеки предмет, който възрастните биха искали да изучават. Възрастните се държат по различен начин -много по-мотивирани са, когато учат, много по-критични са и искат да говорят. Затова преподавателите трябва да бъдат диалогични. Тук е мястото да отбележа: обещавам, че хора от Министерството на образованието няма да работят в такова заведение“.

„В подобен колеж могат да се включат още две групи – възрастни чужденци и млади български студенти. Страната ни е чудесна дестинация за хора със здравословни проблеми. Пенсионери от чужбина ще могат да съчетаят възстановяването и обучението. От друга страна, млади хора от други висши учебни заведения ще могат да общуват с нашите и чуждите пенсионери,да правят сравнителни изследвания и да получат нужните им кредити по техните базови специалности – психология, история, медицина, антропология и т.н.“, допълни още Танев.