Мнения

Проф. Танев: Образованието е най-стратегическата система

Образователната система е най-стратегическата, повече дори от отбраната. Ако по отношение на отбраната имаме Алианс, който може да ни помага, то при отглеждането на децата всяка нация прави това нещо сама“, заяви в интервю за Computerworld министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев.

„Базирайки се върху европейските ценности, върху онова, което сами си поставяме като задачи по отношение на европейското членство, смятам, че най-разумно е да мислим за постепенно разделяне с девалвиралите и вече компрометиращи се (макар и все още неизбежни) форми като компютърни класове и да се преминаваме постепенно към таблети за всяко дете. Това е мое убеждение. Това ме убеждават и мои съветници“, добави той.

„Как може да стане това? Постепенно. Това ще е задача не само на тази програма, която започваме сега с пилотни проекти и с последваща оценка на въздействието. Въвеждането ще започне от Северозападния район, защото дистанционното обучение има редица предимства, понякога и компенсациите за цената на учебниците, които за учениците след 7 клас не се плащат от държавата“.

„Електронното образование има и редица други предимства за задържане на децата по места. В Северозападна България има и съгласие на всички политически сили – и на управляващите, и на опозицията, и се създава благоприятна почва за започване на този много важен проект“.