Мнения

Проф. Танев на заседание в Брюксел

Днес, 18 май 2015 година, министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев ще участва в редовно заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

На заседанието в част „Образование“ ще бъдат приети Заключения относно ролята на образованието в ранна детска възраст и основното образование за стимулиране на творчеството, иновациите и дигиталните компетентности.