Мнения

Проф. Танев начерта основните насоки, за които ще следи през годината

На проведената от 2 до 4 септември в курортно-оздравителен комплекс „Камчия“ традиционна годишна среща на началниците на регионалните инспекторати по образование с екипа на Министерството на образованието и науката министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев сподели своето намерение да бъдат взети следните мерки:

– Да се разгледа възможността и да се обсъди спешно с колегите от съответните министерства и институции – МВР, Министерство на правосъдието и съответните комисии в 43-то Народно събрание, как да бъде криминализарано деянието „фиктивно записване на ученик“ и да се предложат изменения в Наказателния кодекс след своевременна консултация на необходимите нива;

–  Да се въведе система на внезапен седмичен контрол за проверка от регионалните инспекторати и при констатиране на нередности да бъдат докладвани и санкционирани съобразно административните актове;

–  Да се разгледа възможността за въвеждане на стриктно изплащане на така наречените  средства „парите следват ученика“ не на годишна база, а поетапно (месечно или на друг период) след проверка в училището за реално записани ученици;

– Да се оцени системата за електронно обслужване в училищното образование, критикувана остро на срещата с РИО от 23 юли 2015 година и се предложи спешно решение на казуса до края на месец септември.