Мнения

Проф. Танев: История Славянобългарска нито пада, нито изчезва

„История славянобългарска“ нито пада, нито изчезва. Отива там, където може да бъде разбрана вероятно по-добре, текстът на Паисий е основата за българското Възраждане на нацията ни, обясни предложението за изучаването й в девети клас, а не както досега в шести, министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев, при представянето на публикуваните за едномесечно обсъждане проекти на учебни програми за втори, шести и осми клас.

„Нищо, което е свързано с българската национална идентичност, аз като министър няма да допусна да липсва в съдържанието. Напротив, смятаме с моя екип, че това, което правим, ще допринесе за по-плътното усвояване на тънкостите на тези текстове“.

„Моля ви да приемете нашата нагласа, че освен тези съдържания и текстове – текстове в кавички, това не са текстове, защото Ботев – отказвам да е само текст, Иван Вазов отказвам да е само текст – думата текст не е приложна и към философията – било на Хегел или на Кант. Тези велики произведения трябва да бъдат поднесени по най-добрия възможен начин както във вертикала, така и в хоризонтала“, каза министърът и поясни: Във вертикала означава в нужната възрастова група, в хоризонтала означава – в синхрон с други учебни предмети за същия клас“.

„История славянобългарска“ се мести от шести в девети клас, защото тогава учениците ще могат да гледат на произведението и от филосфската му страна, не само като текст, обясни Танев. Предисловието ще се гледа и в шести клас, за да се впише в хронологическата рамка, която ще следва обучението по литература“ обясни министърът.