Учители

Проф. Танев: Задачите, с които съм се захванал са единствените каузи в живота ми

„Въпросите, с които съм се захванал, са единствените каузи на моя живот. Те налагат да мисля за следващите поколения и оттам да чертая сценариите за днешния ограничен мандат“, призна в интервю за в-к „Преса“ министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев.

„Може това да изглежда като страст, ако се сравни с пресметливостта на обикновения планиращ човек, командващ обозримите процеси под диктата на миналите тенденции. С планове големи реформи не се правят -финансовите планове са едногодишни, поправят се на полугодие, а счетоводителите работят за по-сигурно на тримесечия“.

„Вместо това реформаторите по света творят перспектива и това изисква логика, но също емоция и морал. Виждам, че родителите, учителите и колегите от академиите разбират това“, завърши министърът.