Мнения

Проф. Танев: Екипът на МОН е много успешен

По отношение на обсъждане на проекти на нормативни документи, свързани с учебни планове и учебно съдържание, които бяха обект на информационно-разяснителна кампания на МОН, по време на Националната конференция на тема „Индикатори за измерване и инструменти за повишаване качеството на средното образование в България“ министър Тодор Танев изрази благодарност към всички, които са работили по стандартите.

„Отказвам този екип на Министерството да бъде натоварен с нещо, което тлее. Знаем, че всяка промяна, всяка нова философия тревожи тези, които не желаят да има промяна“, коментира проф. Танев и добави, че екипът на МОН е много успешен, като са осигурени допълнително 1 300 000 милиона лева по новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

„Имаме и европейски механизъм за изследване финансирането на науката в България – получихме легитимност към легални действия за спиране на безобразията във Фонд „Научни изследвания“, допълни още Танев.