Учители

Проф. Танев: Един учебник по предмет е връщане в 19-ти век

Министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев смята, че е време да се помисли за мандатност на директорите в училище.

Подобна тематика предстои да се обсъжда в рамките на дебатите по законопроекта за училищното образование. Професор Танев добави, че не може да поддържа предложенията за наличие на един единствен учебник, защото е важно учителите да са творчески личности и лидери, които сами избират как да преподават на учениците си.

Според проф.Танев не е възможно „биологически хората да са в 21 век“, а някои да настояват да се връщат в 19 век, когато  са учили по един учебник – „Рибния буквар“.

Съвременният учител трябва да е гъвкав, да следи промените и да работи творчески, смята министърът, защото  учителите са „приемно семейство“ за децата и учениците в нашето съвремие.