Мнения

Проф. Танев доволен от подкрепата за реформите

Реформите в образованието целят да създадат система, която не продуцира самоцелно завършващи, а се грижи те да получат подходящи знания и умения с цел да навлязат успешно на пазара на труда и да произвеждат иновативни продукти.

Образователната реформа може и трябва да бъде само цялостна. Това посочи министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев на заседанието на Съвета по образование и наука към държавния глава, който заседава в края на миналата седмица на тема „Качество на образованието и пазар на труда“.

Образователният министър заяви удовлетворението си от широката подкрепа от страна на представители на правителството, на Народното събрание, на синдикатите и работодателите, на браншовите организации в образователния сектор и на неправителствени организации, които участваха в заседанието, както и от страна на европейските партньори и подчерта, че чрез нея се гарантира успешното извършване на реформите.