Ученици

Проф. Танев: Децата трябва да мислят, а не да зубрят

Представяйки визията на ръководния екип на МОН за необходимите реформи в областта на образованието и науката, министър Тодор Танев акцентира върху намирането и прилагането на такава формула за качеството на училищното образование, която да доведе до резултата децата да мислят, а не да зубрят.

„Това ще означава край на функционалната неграмотност“, коментира той.

Проф.Танев подчерта значението на равния достъп до качествено образование на всички ученици – да се тушират разликите между градове и села, различни части на България, етнически групи.

Като стъпка към изграждането на модерно професионално образование министър Танев посочи надграждането на средното образование чрез колежи.

Сред приоритетите на ръководния екип на МОН министър Танев посочи също и необходимостта от структуриран подход по информационните технологии в образованието – не на парче и без план за един или друг дял от системата.

„Ние трябва да направим всичко възможно информационните технологии да станат част от образованието – от началното до края на висшето образование“, коментира проф. Танев.