Мнения

Проф. Танев взе участие в заседание на Обществения съвет

На 26.11.2014 г. се проведе заседание на Обществения съвет към Министъра на образованието и науката, на което  присъстваха министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев и заместник-министър Ваня Кастрева – председател на Обществения съвет.

Министър Танев изрази благодарността си към участниците в съвета за тяхната активна позиция и ангажираност и своята увереност в конструктивното сътрудничество с тях.

По време на заседанието бяха обсъдени проектите на учебни програми за предучилищно възпитание и подготовка и документи,  разработени в рамките на системата за училищното образование у нас.

Учебните програми определят и конкретизират учебното съдържание, изразено в постижими знания, умения и отношения по образователните направления, регламентирани с Наредба № 4 от 18.09.2000 г. за предучилищно възпитание и подготовка, издадена от министъра на образованието и науката. Чрез тези програми се осигурява съдържателна приемственост с програмите за учебно съдържание в първи клас.

В заседанието участваха представители на: „Народно читалище „Тракия – Пловдив -2008 г.“; Фондация „Аутуърд Баунд“; Фондация „Дарби“; Фондация „Програма стъпка по стъпка“; Фондация „Международна асоциация за образование и креативност“; Асоциация „Родители“; Българска асоциация на частните училища; Национална асоция на ресурсните учители – България; Фондация „Просвета“; Асоциация „Съвременни читалища“; Фондация „Заедно в час“; Синдикат на българските учители към КНСБ; Независим учителски синдикат към КНСБ; Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България; Сдружение на директорите в средното образование в Р България; Сдружение „Асоциация на младежките организации“.

Източник: Пресцентър на МОН