Мнения

Проф. Клисарова: Ще променим наредбата за учебниците

„Ще променим наредбата за учебниците. Един учебник по един предмет ще е по задължителните предмети до основно образование, които са безплатни“, заяви в интервю за „24 часа“ министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова.

„Естествено, че в профилираните паралелки на гимназиите няма и не бива да е само един учебникът -той е в зависимост от профила. Не нарушаваме по никакъв начин конкуренцията“.

„Ще дам пример с буквара. Когато искаме да напишем буквар, смятам, че е правилно министерството да обяви конкурс за написването му. Могат да се явят отделни учители или авторски колективи“.

„Работим по критериите как ще бъде избран кой ще пише буквара. Предпочитаме колективи от учители и то от различни по вид училища – от големия, от малкия град, от училища, които са с 95% билингви. Тези учители наистина имат опит“.

„Следващата стъпка е да качим предложението на страницата на министерството. Колективът предоставя авторските права на министерството. Експертната група и екипът получават предложенията на останалите учители и на обществото. Ако авторските права са на министерството, то тогава имаме право да променим текстове, задачи, така че да постигнем обществено съгласие по съдържанието на дадения учебник, който да е подходящ както за големите, така и за малките градове.