Мнения

Проф. Клисарова участва в среща на министрите на образованието

Българският министър на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова участва заедно с 25 министри на образованието от цял свят в двудневна неформална среща в Истанбул, Турция, която започна вчееа – 2 октомври 2013 г.

Форумът е организиран от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и в двата дни министрите и експерти ще дискутират добри практики, ще обменят опит и ще разискват въпроси, свързани с възможностите на образователната система да стимулира и развива изграждането на уменията и компетенциите на хората.

За първи път на конференцията ще бъдат представени резултатите от PIAAC – проучване на уменията на възрастните хора, изготвено от ОИСР. Докладът носи името „По-добри умения, по-добри работни места, по-добър живот“. То допълва палитрата на изследванията за четвъртокласници – PIRLS, и за гимназисти – PISA.

Фокусът върху уменията на възрастните хора се дължи на световната тенденция бизнесът да не може да намери необходимите висококвалифицирани кадри въпреки безработицата сред населението. Без необходимите умения технологичният прогрес не може да се интегрира в държавната икономика и тя неизменно изостава. Тук е и работата на просветните министри, които имат задачата да се борят за по-добро съответствие между търсенето и предлагането на умения на пазара на труда, посочват експертите на ОИСР.

Освен тенденциите при обучението на възрастни хора на неформалната си среща министрите обсъждат бъдещото развитие на изследването PISA. То стартира през 2001 г. и се превръща в сериозен фактор при формирането на образователни политики. От една страна, докладът за уменията на възрастните хора се явява като следваща стъпка след PISA, но от друга – двете проучвания запазват различните си приоритети. Изследването на 15-годишните се явява оценка на качеството на образование, което децата са получили, докато PIAAC показва как този фундамент се развива с годините.

Източник: Пресцентър на МОН