Мнения

Проф. Клисарова: Трудностите не плашат нашите учени

„Убедена съм, че ще бъдем успешни с новата програма „Хоризонт 2020″, защото нашите учени са доказвали неведнъж колко могат и колко знаят и са успявали да направят наука и дори и в най-трудните години“, заяви министърът на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова при откриването на лансиращата конференция.

Тя изтъкна стратегическата роля на програмата през следващите няколко години.

„Подкрепяйки широк кръг дейности програмата ще допринесе за съществено подобряване на климата на партньорство, както  в страната, така  и в международен план“, подчерта министър Клисарова.

„Хоризонт 2020“ обещава да бъде кохерентна на всички нива и да осигури подкрепа за учени, изследователи и новатори във всички фази на процеса от фундаменталните за България изследвания до крайния продукт. Чрез динамиката на различни инструменти – структурни фондове, национални и регионални инструменти, ще се гарантира съществен добавен ефект  в социалната и икономическа сфера.

„Важни приоритети за нас остават изграждането и развитието на научноизследователска инфраструктура, центрове за върхови постижения и висококвалифицирани кадри. По този начин ще се създаде среда, която ще гарантира по-висока успеваемост на научните колективи и отделните учени при участие в „Хоризонт 2020“, каза министър Клисарова.

Източник: Пресцентър на МОН

Още по темата