Мнения

Проф. Клисарова съобщи предстоящите мерки във фонд “Научни изследвания“

о време на Лансиращата конференцията на стратегическата рамкова програма „Хоризонт 2020“ министърът на образованието проф. Клисарова съобщи предстоящите мерки във фонд „Научни изследвания“:

До 15 март 2014 г. да бъде попълнена цялата липсваща информация в регистъра на Министерството на финансите;

До 15 май 2014 г. да бъдат проверени всичките над 500 договори, за да се проследи движението по тях;

До 15 април 2014 г. да се изготвят насоките за кандидатстване за финансиране по проекти.

В екипа, който ще работи по тях, ще има представител на Министерството на финансите. Насоките ще бъдат съгласувани с Европейската комисия, така че те да бъдат близки до тези на „Хоризонт 2020“.

С приемането им, след 15 април 2014 г. се открива възможност за обявяване на нова научна конкурсна сесия. Новост е, че в оценяването на проектите ще бъдат включени международни рецензенти, за да бъде прозрачна работата на фонда.

Министър Клисарова подчерта, че до 1 септември 2014 г. ще бъде изграден регистър към Фонда, в който ще се отразяват всички одобрени проекти. На страницата на фонда ще се публикуват материали, даващи яснота за провеждането на конкурсните сесии.

Източник: Пресцентър на МОН