Мнения

Проф. Клисарова: Практическо обучение понижава младежката безработица

Бизнесът и фирмите могат и трябва да участват при подготовката на учебните планове както в средното, така и във висшето образование, коментира на среща със студенти в УНСС министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова.

Тя се включи в дискусия по въпросите на висшето образование и подготовката на кадри и пазара на труда по покана на членовете на Клуб на юристите във висшето училище.

По време на срещата студентите поставиха въпроса за това, че трудно си намират първа работа поради изискването на бизнеса за стаж.

„Трябва да засилим връзката образование – наука – бизнес. Наш приоритет в това отношение е професионалното образование. В момента имаме несъответствие между специалностите, които се предлагат и пазара на труда“, обясни министър Клисарова.

Тя допълни, че данните категорично сочат най-ниска младежка безработица в страните, където се разчита на модела на практическото обучение. Според министъра помощ по отношение на практическото приложение на знанията на студентите може да се окаже от кариерните центрове, които съществуват във висшите училища. За целта освен дейност за професионално насочване, те могат да търсят и възможности за реални професионални стажове още по време на обучението в университетите.

Източник: Пресцентър на МОН