Мнения

Проф. Клисарова: Образованието е инвестиция, а не разход

Основните моменти, залегнали в проекта за Стратегия за висшето образование бяха презентирани днес от министъра на образованието и науката проф. Анелия Клисарова.

На среща със студенти от ВУЗ-ове от цялата страна тя зададе няколко въпроса към учащите се, между които:

„Какъв да бъде приемът, как да гарантираме качеството на образование, как да гарантираме студентската мобилност, как да улесним достъпа до висше образование? Къде е ролята на студентите в управлението на университетите и по какъв начин трябва да участват? Трябва ли да върнем държавната поръчка?“

„Образованието не е разход, а е инвестиция“, повтори министър Клисарова думите на премиера.

„Студентите коментираха начина на финансиране и на управление, каква система на акредитация трябва да има. Беше засегнат и въпросът за Тракийския държавен университет, за неговото финансиране. Поставиха въпроса, че в стратегията недостатъчно е отбелязано, че младите хора трябва да останат в страната и да учат тук в България, за което ние трябва да създадем условия“, обобщи темите на разговорите на брифинг след срещата министърът.

„Поставиха въпроса  тригодишен или четиригодишен да е курсът за бакалавър, както и връзката бакалавър-магистър-доктор. Обединиха се около  това, че реализацията на пазара на труда е важно да има тежест за рейтинга на всяко висше училище“, допълни проф. Клисарова, цитирана от пресцентъра на ведомството.

Още по темата