Мнения

Проф. Клисарова на посещение в Сингапур

Министърът на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова ще договаря дистанционна връзка между ученици, учители и учени от България и Сингапур.

Следващата седмица тя ще бъде на официално посещение в Министерството на образованието на Република Сингапур по покана на министър Суее Кеат Хенг.

По време на посещението проф. Клисарова ще се срещне с колегите си от Сингапур във връзка с добрите резултати на техните ученици от тестовете PISA.

PISA (Programme for International Student Assessment) измерва постиженията на учениците чрез обща международна рамка в три познавателни области – функционална грамотност по четене, математика и природни науки.

В програмата на посещението са включени и няколко презентации по актуални теми, сред които „Мотивация на учителите“ и „Повишаване на функционалната грамотност на учениците“.

Източник: Пресцентър на МОН