Учители

Проф. Клисарова: Един сърцат учител е незаменим в образователната система

„С новия Колективен трудов договор искаме да отдадем дължимото и да върнем доверието в българския учител, да кажем на обществото, че преподавателят е най-важният фактор за образованието на всяко дете“, каза преди подписването на документа вчера министър Анелия Клисарова.

„И най-модерната система, и най-съвременната класна стая, не може да свърши онова, което може един сърцат учител“,

Нов момент в Колективния трудов договор е и правото на учителите при излизане в пенсия да получават 8 брутни месечни заплати, а не както досега 6 заплати.

 От това право могат да се ползват преподаватели с най-малко 10-годишен трудов стаж в едно училище. При закриване на учебно заведение преподавателите ще получават обезщетение в размер на 2 брутни месечни заплати.