Мнения

Проф. Клисарова: Дуалната система решава социални проблеми

Министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова обяви, че ще се стартира кампания с няколко пилотни проекта, които се планират за 2015/2016 година и ще бъдат включени по оперативни програми.

„В следващи бюджети, когато имаме известен опит, ще разчетем до каква степен ще участва бизнесът и до каква степен държавата“, отбеляза Клисарова.

Тя обърна внимание, че има различен опит в страните, прилагащи дуалната система. Тя даде пример с Германия, където бизнесът плаща около 50% в обучението, а в Швейцария – 70%. В скандинавските страни от друга страна има пул, в който бизнесът събира средства и ги дава за професионално образование. Друг момент е начинът на участие на бизнеса по отношение на наставниците, които обучават.

Министър Клисарова изтъкна, че много често на младежи от професионалните гимназии, които са свързани с бизнеса, се дават и допълнителни стипендии за висше образование.

„Много важен е и социалният момент. Родители спират децата си, защото нямат възможност да плащат за образованието. Ако направим така, че детето в условия на работна среда получава съответното възнаграждение и същевременно изучава общообразователните предмети и професионалната квалификация, аз съм убедена, че родителите ще бъдат мотивирани да пратят детето си на училище“, категорична беше министър Клисарова.

Според нея така ще се минимизира социалният фактор като причина за отпадане на учениците от училище от една страна, а от друга – ще се върнат в системата вече отпаднали ученици.

Източник: Пресцентър на МОН