Мнения

Проф. Денков представи ОП НОИР

Заместник-министърът на образованието и науката проф. Николай Денков представи новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на информационна среща на тема: Добри практики и възможности през новия програмен период – Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 година.

„Преди две години никой не вярваше, но много се надявахме, че тази оперативна програма ще стане факт. Е, тя вече е факт“, каза проф. Денков в началото на своята презентация и изказа благодарност към всички, допринесли със своята неуморна работа за успешното приемане проекта на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) от Европейската комисия (ЕК).

Той обясни, че преговорите на експертно ниво са приключени и Министерството на образованието и науката ще използва периода от януари до март 2015 г, когато се очаква окончателното приемане на програмата, за провеждане на информационни срещи със социалните партньори, представители на местните администрации и бизнеса, и бенефициенти по програмата, където да се представят основните насоки на програмата с цел изработване на механизмите и критериите за кандидатстване.

Оперативната програма НОИР вписва своята логика в две основни задачи – да бъде сред ключовите инструменти за постигане на целите, приети от България в границите на Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, или така наречената стратегия „Европа 2020“,  и да служи като ефикасно средство за прилагане на политики по сближаване на национално и общностно равнище.