Мнения

Професор е третият заместник на Тодор Танев

Проф. Костадин Костадинов, ръководител на научно направление „Механика на дискретни системи“ в Института по механика към БАН, мениджър „Интелектуална собственост“ в Института по полимери към БАН е новото име в екипа от зам.-министри на проф. Тодор Танев.

Останалите двама – Ваня Кастрева-Монова и проф. Николай Денков запазиха местата си, които заемаха по време на служебното управление на ресора от страна на доц. д-р Румяна Коларова.

Проф. Костадин Костадинов завършва Техническия университет в София, откъдето има две магистърски специалности. Придобива докторска степен в БАН и има множество допълнителни квалификации от различни университети в Германия, Франция и Румъния. Работата му е неразделно свързана с БАН, където е заемал редица ключови длъжности.

Бил е съветник към Министерство на образованието, младежта и науката, както и зам.-ректор по научноизследователската дейност и институционалните връзки на ВУЗФ. Проф. Костадинов има опит в управлението на европейски и докторантски проекти и на проекти, свързани с разработване на компютърно ориентирани приложения в биомеханиката и роботиката.

През последните 5 години проф. Костадинов има над 50 научни публикации на български, английски и немски език. Научните му изследвания са в областта на механиката, мехатрониката и роботиката.