Институции

Професори ще бъдат уволнявани заради плагиатство

Професори и доценти ще бъдат уволнявани, ако се установи, че са заели академичната си длъжност чрез плагиатство. Това прие парламентарната образователна комисия като част от Закона за развитие на академичния състав. Неговата цел е да ограничи разрастването на учените „на кило“, след като законът „Игнатов“ преди осем години позволи всеки университет да си произвежда професори.

На онези доктори и доктори на науките, които са станали такива чрез плагиатство, ще бъде отнемана научната степен. Това ще става, без да има давност, тоест независимо кога е бил преписан научният труд. Същото важи и за учени, които умишлено са използвани измислени или манипулирани данни в изследванията си.

Университети, които не се съобразяват системно с тези разпоредби на закона, ще бъдат предлагани за отнемане на програмната акредитация, записаха още депутатите. Ако институт на Българска академия на науките направи същото, ще бъде отнета акредитацията на докторантските му програми. За плагиатство вече учените ще могат да се жалват не само в съда, но и в специална комисия по етика към министъра на образованието и науката. До момента оплакванията бяха, че процедурите са твърде дълги и тромави. Благодарение на това проф. Величко Адамов се задържа с години като ректор на Стопанска академия – Свищов.

Учените вече ще трябва да отговарят на специални наукометрични показатели – публикации или цитати в престижни научни списания с висок импакт-фактор, за да могат да станат доценти или професори. Онези, които са заели тези длъжности по времето на закона „Игнатов“, но не отговарят на тези критерии, няма да бъдат уволнявани, но няма да имат право да бъдат ръководители, да участват в журита и да водят докторанти.

Предложенията за тези промени бяха внесени още по времето на служебния министър проф. Николай Денков, но тогава ректорите оказаха остра съпротива срещу тях. В крайна сметка обаче комисията прие повечето от неговите идеи. Двама бивши министри консултираха депутатите по време на приемането на поправките – служебният Николай Денков и Анелия Клисарова от БСП.

Източник: monitor.bg