Мнения

Професионално обучение по програма “Аз мога повече“

Програма „Аз мога повече“ – професионално обучение с ваучери

Обучение по програмата „Аз мога повече“ 2011г.

Кабината БГ ООД е лицензиран доставчик на обучение по програмата Аз мога повече. В раздел професионално обучение в Кабината можете да запишете курсове по счетоводство, програмиране и дизайн и да придобиете следните професии:

Оперативен счетоводител

Основни изучавани дисциплини: Счетоводство на предприятието, Търговско счетоводство, Отчитане на външнотърговски сделки, Бюджетно счетоводство, Автоматизиране на счетоводната дейност, Банково счетоводство, Счетоводни стандарти, Финансов и данъчен контрол, и др.

Графичен дизайнер

Основни изучавани дисциплини: Предпечатна подготовка, Графичен дизайн в рекламата, Промишлен дизайн, WEB дизайн и др.

Програмист

Основни изучавани дисциплини: Програмиране І, Програмиране ІI, Програмиране ІII, Програмиране в WEB, Бази данни, Операционни системи. Основно изучаван език за програмиране – PHP.

Кандидатстване

Документите се подават в регионалното бюро по труда по местоживеене или по месторабота (адреси на бюрата по труда). Формулярите са качени на нашия сайт (горе вдясно на тази страница). Трябва да подадете Заявление и Декларация, както и да предоставите копие от диплома за средно или висше образование, може и двете. В Заявлението напишете ‚Професионално обучение по……..наименованието на курса и кода по СППО‘. Например:

Желая да бъда включен в курс за обучение по (моля, отбележете предпочитаното от Вас обучение):Професионално обучение по Оперативен счетоводител, 344030

Обучение

Курсовете са изцяло дистанционни и се провеждат през интернет. Използва се системата за дистанционно обучение на Kabinata.com. Комуникацията с преподавателите се осъществява през виртуалната класна стая – със слушалки и микрофон. Самата система включва тестове, инструменти за споделяне на задачи и рецензии от преподавателя, мултимедия (повече за системата на Кабината). Отделна система за статистика и контрол следи всяка стъпка на вашия напредък и ви известява за задачите и броя посещения които трябва да изпълните, за да отговаряте на зададената ви програма по „Аз мога повече“.

Завършване

Съгласно изискванията на българското законодателство и държавния списък на професиите, всички завършили получават свидетелство за професионална квалификация.

Запишете се в нашия безплатен е-бюлетин, за да новини свързани с програмата.

Безплатно езиково обучение с ваучери по програма – Аз мога повече 2011

  • Оперативен счетоводител – 600 учебни часа, продължителност на обучението – 8 месеца, код по СППО 344030
  • Графичен дизайнер – 600 учебни часа, продължителност на обучението – 8 месеца, код по СППО 481010
  • Програмист – 660 учебни часа, продължителност на обучението – 8 месеца, код по СППО 213070