Мнения

Професионалното образование е свързано с пазара на труда

Професионалното образование е пряко свързано с динамиката на пазара на труда, а тя е твърде различна в различните области на страната, затова е необходимо да се търсят индивидуализирани подходи.

Трябва да разпознаваме добрите пилотни проекти и да ги подкрепяме сега и веднага, вместо да чакаме общо решение за цялата страна, заяви министърът на образованието Меглена Кунева. Като добре работещи подходи министърът посочи дуалното образование по проект ДОМИНО и сега по ДОМИНО 2, както и създаването на образователно-индустриален борд в Тракийската икономическа зона.

По думите й общите предизвикателства пред всички професионални гимназии са демографската криза и липсата на ученици, несъвместимостта на пазара на труда в региона с предлаганите професии в гимназиите, преобладаващата теория за сметка на практиката в обучението, както и остарялото оборудване.

Част от тези проблеми могат да бъдат решени в тясно сътрудничество и активното участие на бизнеса, посочи Кунева.

Източник: МОН