Училища

Професионалните училища ще актуализират програмите си на всеки 5 години

Учебните програми по предмети, които са част от професионалната подготовка на ученици, навършили 16 години, ще се актуализират поне веднъж на 5 години.

Това е заложено в промените в Закона за професионалното образование и обучение, които депутатите приеха окончателно.

Промяната гарантира съответствие между нуждите на бизнеса и кадрите, които ще излизат на пазара. В закона се регламентира разграничаването на защитените специалности от професии от тези, по които се очаква недостиг на пазара на труда. Първите са такива, към които липсва интерес от страна на учениците, но има необходимост от подготвени кадри. Вторите са специалности, за които може да се прогнозира бъдещ недостиг на кадри в сравнение с броя на обучаващите се.

С промените в закона се регламентира и обучението чрез работа, което ще се извършва под ръководството на наставник. Към него се въвеждат изисквания, сред които да е минал обучение и да има три години опит и професионална квалификация. Въвеждат се изисквания и към работодателя, който трябва да разполага с работници и необходимата материална база за осъществяване на обучението.

Връзката между работодателя, наставника и обучаващата институция при обучението чрез работа пък ще се осъществява от учител-методик в училището или от преподавател-методик.

Учениците, които се обучават в дуална форма на обучение пък ще получават възнаграждение. В 11-и клас то ще бъде в размер на поне две стипендии или 120 лв., а в 12-и клас поне три – 180 лв.

Източник: monitor.bg