Институции Ученици

Професионалните направления получават допълнително финансиране

Част от професионалните направления, по които имаме най-голям очакван недостиг са свързани с математика и природни науки.

Това каза министърът на образованието Красимир Вълчев депутата Таня Петрова за мерките за увеличаване на броя на студентите по професии, за които се очаква бъдещ недостиг.

„До 2016 г. Законът за висшето образование регламентираше абсолютно либерализиран прием в това число и в държавните висше училища. Държавата финансираше търсенето от страна на студентите с помените, които бяха направени през 2016 г. дадоха право на Министерски съвет и на министерството да правят политика за преструктуриране на приема и неговото редуциране. За четири години беше намален от 58 на 43 хил. Като най-голямото намаление в държавните висши училища най-голямото намаление беше в социалните, стопанските и правните науки, близо 60 %. Изведохме списък с приоритетни професионални направления като опит да обвържем търсенето на образованието с потребностите на пазара на труда. Това са най-общо професионалните направления, които имаме разрив между бъдещето търсене на пазара на труда и днешното търсене на пазара на образование“, каза още Вълчев.
По думите му тези професионални направления получават допълнително финансиране. „Миналата седмица Министерски съвет прие промени в четири постановление“, каза още министърът. Той поясни, че с тях с е правят общи промени, които засилват обвързването.

„Първо, че се разтягат коефициентите, прави се още по-голяма диференциация между професионалните направление между висшите училища. Второ, гласуват се трети допълнителни стипендии по постановление 90, които ще бъдат за кандидат-студенти от 10 % най-високи резултати от външното оценяване по български език и литература, завършили гимназия и от 50-те % с по-високи резултати от външното оценяване по математика, физика и химия“, каза още министърът.

Той посочи, че има промени в постановление 64, които още повече ще диференцират приема между професионални направления и ще позволят да се прави още по-активна политика.

Източник: novini.bg