Институции Ученици Училища

Професионалните гимназии стават ромски?

Общините трябва да имат система за ранно предупреждение – веднага да светва червената лампа, когато броят на децата от малцинствата в едно училище се увеличи.

Причината е, че се образуват нови сегрегирани учебни заведения извън етномахалите – професионални гимназии, в които почти всички ученици са от ромски или турски етнос.

Тази тревожна тенденция очерта министърът на образованието Красимир Вълчев на двудневна среща на 200 директори на училища с преобладаващи деца от малцинствата, организирана от Център „Амалипе”, в чиято мрежа пък са общо 280 такива учебни заведения. Вълчев добави, че професионалните гимназии „обират” негативите в системата – намаляването на децата води до най-много нереализирани паралелки там. „Нямаме право на такава пасивна политика. Няма да забравя думите на едно момче, което ми каза: „Искам да уча в паралелка по транспорт, но имам предразсъдък спрямо другите ученици там”, сподели министърът. Като подчерта, че над 2000 програми за професионално образование вече са актуализирани, той призова регионалните управления да провокират общините за повече дейности, свързани с посещения във фирми, местни значими обекти и институции, ранно кариерно ориентиране. През март-април ще стартира проект „Подкрепа за успех”, който е продължение на „Твоят час” и в който е заложена по-разширена подкрепа на деца с обучителни затруднения.

Председателят на Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” Деян Колев посочи точните измерения на сегрегирането на професионалните гимназии – в 124 такива училища в страната учат предимно ученици от малцинствата. В 26 на сто от училищата у нас родителите с по-ниско от средно образование са под 2%. Във всяко пето над 80% от родителите са със средно и висше. Останалите много бързо се сегрегират.

Пред директорите министърът обяви, че над 30 000 ученици вече са върнати в класните стаи в резултат на механизма за обхват. Той обаче уточни, че това е малка крачка, като сега е нужно префокусиране от записването към осигуряване на посещаемост. За целта трябват по-малко екипи, които обаче да работят по-интензивно и да са съсредоточени около училища с деца в риск. Вълчев добави, че най-важна е ежедневната работа в училище и с родителите. И призна още, че има малко системи за принуда, а с убеждение често не се постига ефект. Бе откровен пред гилдията и че някои от разписаните мерки са мислени с добри намерения, но вместо да работят, са в тежест на педагозите.

В потвърждение на думите му Деян Колев разказа учителски виц, според който министерските указания изискват от школския шеф да кара колело на едно гума по опънато въже, да прави салто, провирайки се през горящ обръч, докато свири на цигулка, и то като Паганини. Той обаче сподели и одобрението на гилдията, че Вълчев е образователният министър, който най-много се среща с учители.

Източник: marica.bg